Οι αίθουσες του φροντιστηρίου

διαθέτουν ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά μέσα για την πλέον σύγχρονη διδασκαλία της γλώσσας.

Υπολογιστές, βίντεο, DVD, ιντερνετ, διαδραστικοί πίνακες