Η γνώση της ξένης γλώσσας απαιτεί πιστοποίηση

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Η γνώση ξένων γλωσσών είναι περισσότερο απαραίτητη από ποτέ, καθώς η παγκοσμιοποίηση κυριαρχεί και η αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό είναι ο μοιραίος δρόμος που αναμένεται να ακολουθήσουν πολλοί ακόμη έλληνες.